AL MA'SOEM

Filosofi H. Ma’soem

 • Ngomong ayeuna kudu bisa dipake isuk
 • Mun aya nu muji hareupeun, awuran ku keusik
 • Ngurus domba diarah dagingna, ngurus anak teu sholat nyilakakeun kolot
 • Mun teu bisa seuri mah, tong dagang, da seuri mah teu meuli
 • Lain gede leutikna hutang, tapi itikad ngalunasanana
 • Mending ditipu, tibatan nipu
 • Kahade tong ninggalkeun sholat, jeung kudu nyaah ka nu leutik
 • Mun ngomong kudu aya bukurna
 • Kudu sieun ku jalma leutik, lantaran du’a na gampang di ijabah
 • Tong jiga hurung barangbang
 • Mun aya nu ngondang, usahakeun datang
 • Tong nolak tamu, lantaran sok mawa barokah
 • Munding dicekel talina, manusa omonganana
 • Mun hayang hasil pamaksudan, kudu daek peurih
 • Kudu inget kana purwadaksina
 • Hirup tong boros tapi ulah bakhil
 • Jadi jalma mah kudu jujur,
 • Insya Allah dimana wae bakal bisa hirup
 • Anu halal oge teu kadahar, nanaonan neangan anu haram

Biografi-H.-Masoem

Bagikan:

Hit Counter provided by costa mesa dentist