AL MA'SOEM

  1. Disiplin dan agamis.
  2. Konsep pembelajaran full day dengan memadukan kurikulum Diknas (100%)  dan kurikulum Al Ma’soem.
  3. Tambahan mata pelajaran untuk peningkatan Imtak & Iptek antara lain : Bahasa Arab, BTHA, Akidah Akhlak, Fiqih, Tarikh Islam, Mental Aritmatika, Bahasa Inggris, pengenalan dan praktek komputer.
  4. Diterapkannya guru mata pelajaran, yakni seorang guru bertanggung jawab pada satu mata pelajaran.


Bagikan:

Hit Counter provided by costa mesa dentist